Het idee dat je ziek moet zijn of de problemen erg genoeg moeten zijn, is echt achterhaald. Er is genoeg ingrijpends gebeurd in je leven. Je mag net zo lang hulp ontvangen als nodig is. Je moet het per slot van rekening zelf doen, de hulp gaat het niet voor je doen. Hulp inroepen is in feite écht verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.